ข้อกำหนดการใช้งาน

1. หน้านี้ประกอบด้วยข้อมูลที่อธิบายสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงและใช้งาน Bahtplay

2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับเกมและโปรโมชั่นที่มีอยู่ใน Bahtplay จะมีการโพสต์เป็นครั้งคราว ซึ่งรวมอยู่ในที่นี้โดยการอ้างอิง

3. คำจำกัดความ

3.1. บทบัญญัติต่อไปนี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการเข้าถึงและการเข้าร่วมของคุณในบริการ "เล่นจริง" ที่ให้บริการโดย Bahtplay หรือเรียกรวมกันว่า "บริษัท" "เรา" "ของเรา" หรือ "พวกเรา" ตามบริบทที่กำหนด . ข้อกำหนดเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออ่านร่วมกับ "กฎการเดิมพัน" "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่ควบคุมการใช้บริการและเว็บไซต์ และข้อมูลที่อยู่ในนั้น (รวมเรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") .

3.2. "เกม" หมายถึงระบบเกมทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้และ/หรือนำเสนอบนเว็บไซต์ "การเดิมพัน" หรือ "การเดิมพัน" เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเดิมพัน การเล่นเกม และการพนันที่ดำเนินการเกี่ยวกับบริการใดๆ และ/หรือทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ; "อุปกรณ์" หมายถึงอุปกรณ์เข้าถึงแอปพลิเคชันใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท็อป และอุปกรณ์มือถือที่ใช้สำหรับการใช้เว็บไซต์และบริการ "ซอฟต์แวร์" หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไฟล์ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นใด (รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กล่าวมา) ที่จำเป็นต้องติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้และเข้าถึงเว็บไซต์และบริการได้ "หนังสือกีฬา" หมายถึงระบบเกมทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้และ/หรือนำเสนอในส่วนของเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและกิจกรรมการเล่นเกมออนไลน์ "บริการ" หมายถึงซอฟต์แวร์และเกมร่วมกัน

4. การดัดแปลง

4.1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง และแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไข ปรับปรุง หรือแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ การใช้ เข้าถึง และเข้าร่วมในบริการอย่างต่อเนื่องบนหรือผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์ของเรา หลังจากการตีพิมพ์ดังกล่าว ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขหรือปรับปรุง

4.2. คุณรับทราบและตกลงว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบการแก้ไข ปรับปรุง และ/หรือแก้ไขใดๆ บริษัทจะไม่ถือเป็นภาระผูกพันในการแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไข ปรับปรุง และ/หรือแก้ไขดังกล่าว

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1. ข้อมูล เนื้อหา และข้อมูลที่ให้หรือจัดเตรียมให้กับคุณบนเว็บไซต์ บริการ และ/หรือในรูปแบบอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โปรแกรมและสื่อการตลาด ผลลัพธ์ สถิติ ข้อมูลกีฬาและรายการการแข่งขัน อัตราต่อรองและการเดิมพัน เนื้อหา ตัวเลข ข้อความ กราฟิก วิดีโอ และเสียง ("ข้อมูล") เป็นของบริษัทและผู้ให้อนุญาตของเรา และมีขึ้นเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

5.2. คุณไม่สามารถดัดแปลง คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดเก็บ แจกจ่าย แสดง เผยแพร่ ส่งต่อ ขาย ให้เช่า ให้เช่า หรืออนุญาต หรือทำให้ข้อมูลนั้นเข้าถึงได้สำหรับบุคคลอื่น เว็บไซต์ หรือสื่ออื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเรา

5.3. ซอฟต์แวร์ บริการ และข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และรูปแบบอื่นๆ ของสิทธิ์ทางปัญญาและกรรมสิทธิ์ สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อซอฟต์แวร์ บริการ และข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นของ ได้รับอนุญาตและ/หรือควบคุมโดยบริษัทและ/หรือผู้อนุญาตของเรา คุณรับทราบว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์ ผลประโยชน์ หรือใบอนุญาตใดๆ ในซอฟต์แวร์ บริการ และข้อมูลผ่านการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

6. เงื่อนไขการใช้งาน

6.1. ตามเงื่อนไขการใช้บริการ คุณรับประกันและรับรองว่าคุณจะไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ ซอฟต์แวร์ และ/หรือข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับคุณหรือที่ ถูกห้ามโดยและ/หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (และนอกเหนือจากการรับรองและการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้) คุณรับประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการของคุณ:

6.1.1. ว่าคุณกระทำการในนามของคุณเองและในความสามารถส่วนตัวของคุณเอง ไม่ใช่ในนามของบุคคลอื่น

6.1.2. ว่าคุณไม่ถูกจำกัดด้วยความสามารถทางกฎหมายที่จำกัด

6.1.3. ว่าคุณไม่ได้วินิจฉัยหรือจัดว่าเป็นนักพนันที่บังคับ

6.1.4. ว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไปตามกฎหมาย

6.1.5. คุณตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินระหว่างการใช้บริการ

6.1.6. ว่าคุณไม่ได้ใช้หรือฝากเงินที่มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

6.1.7. ว่าคุณไม่ได้กระทำความผิดทางอาญาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือตั้งใจที่จะใช้บัญชีของคุณที่เปิดกับเราที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว

6.1.8. ที่ท่านจะไม่อนุญาต oบุคคลที่จะใช้บัญชีของคุณสำหรับกิจกรรมทางอาญาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การฟอกเงิน ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับคุณหรือเรา

6.1.9. เพื่อรักษาชื่อผู้ใช้ หมายเลขบัญชี และรหัสผ่านของคุณให้ปลอดภัย เป็นความลับ และป้องกันการเข้าถึงหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณวางผิดที่ ลืมหรือทำชื่อบัญชีหรือรหัสผ่านหาย

6.1.10. รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าถึงและการใช้บริการบนและผ่านเว็บไซต์และ/หรืออุปกรณ์ภายใต้ชื่อผู้ใช้ หมายเลขบัญชี และรหัสผ่านของคุณ โดยไม่คำนึงถึงการเข้าถึงดังกล่าวและ/ หรือใช้ได้รับอนุญาตจากหรือรู้จักคุณหรือไม่;

6.1.11. ไม่ใช้เว็บไซต์ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลในลักษณะใด ๆ ที่ขัดขวางการปฏิบัติงานของบริการและเว็บไซต์แก่ผู้ใช้รายอื่น

6.1.12. ไม่เรียกร้องหรือแสวงหาข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายอื่น

6.1.13. ไม่อัปโหลดหรือแจกจ่ายโปรแกรม ไฟล์ หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีไวรัสและอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ บริการ และ/หรือเว็บไซต์

6.1.14. การเข้าถึงหรือการใช้บริการและเว็บไซต์ของคุณไม่ผิดกฎหมายหรือห้ามโดยกฎหมายหรือภาระผูกพันตามสัญญาที่ใช้บังคับกับคุณซึ่งคุณกำลังเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้อุปกรณ์

6.1.15. ไม่โพสต์หรือส่งไปยังเว็บไซต์และ/หรือไปยังอุปกรณ์หรือไปยังผู้ใช้รายอื่นที่ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด คุกคาม ข่มขู่ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร อนาจาร ยั่วยุ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ เนื้อหาที่หยาบคายหรือสิ่งใดก็ตามที่อาจถือเป็นความผิดทางอาญา

6.1.16. ว่าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน บริษัทในเครือ หรือตัวแทนของบริษัทหรือบริษัทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือญาติหรือเพื่อนบ้านของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น

7. การลงทะเบียนและการเป็นสมาชิก

7.1. ในการเดิมพันกับบริษัท คุณต้องกรอกใบสมัครเพื่อเปิดบัญชีและเป็นสมาชิก เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครเป็นสมาชิกของคุณโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงคุณหรือให้เหตุผลใด ๆ ก็ตาม

7.2. คุณรับรองและรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้มาเมื่อลงทะเบียนและกรอกใบสมัครเป็นสมาชิกนั้นถูกต้อง เป็นความจริงและครบถ้วนทุกประการ รวมถึงชื่อของคุณ แหล่งที่มาของเงินทุน (รวมถึงบัญชีธนาคารและหมายเลขบัตรที่เกี่ยวข้อง) และที่อยู่อาศัย

7.3. เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เปิดเผยต่อเราจะยังคงเป็นความลับ เราจะไม่รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการเดิมพันของคุณ เว้นแต่จะถูกบังคับตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้

7.4. เป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียวในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความลับ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ให้บริการการชำระเงินและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องของเราในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

7.5. เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายที่บังคับใช้กับคุณไม่ได้ห้ามไม่ให้คุณใช้และเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือใช้งานและเข้าร่วมในบริการ

7.6. เราต้องการหลักฐานยืนยันตัวตนเพิ่มเติมจากคุณเพื่อยืนยันการสมัครเป็นสมาชิกของคุณ (เช่น รูปภาพที่ถูกต้อง) หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลของคุณ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องทันที

7.7. ขอสงวนสิทธิ์ในการยืนยันชื่อและที่อยู่ของคุณทางไปรษณีย์ บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมกับข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้ การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัทเข้าถึง ใช้ และจัดเก็บการตรวจสอบยืนยันตัวตนหรือการตรวจสอบใดๆ ที่อาจทำขึ้นกับคุณ

8. การวางเดิมพัน

8.1. เรายอมรับการเดิมพันสำหรับเกมที่โฆษณาบนเว็บไซต์และ/หรือผ่านอุปกรณ์ การเดิมพันดังกล่าวทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎการเดิมพันที่ใช้กับแต่ละเหตุการณ์หรือเกม และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากมีข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้งหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือมีการเสนอราคาผู้เข้าร่วมที่ไม่ถูกต้องสำหรับเหตุการณ์ใด ๆ การเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันนั้นจะถือเป็นโมฆะ ในกรณีที่ระบบเกมของบริษัททำงานผิดปกติ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันใดๆ และทั้งหมดที่วาง

8.2. โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราในการปฏิเสธทั้งหมดหรือบางส่วนของการเดิมพันใด ๆ ที่วางโดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

8.3. เรายอมรับเฉพาะการเดิมพันที่ทำผ่านอินเทอร์เน็ตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เท่านั้น ไม่รับเดิมพันในรูปแบบอื่นใด (ไม่ว่าจะทางไปรษณีย์ อีเมล โทรสาร หรืออื่นๆ) และจะถือเป็นโมฆะโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์

8.4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและหรือปิดบัญชีของลูกค้าเมื่อใดก็ได้ หากเชื่อว่าคุณได้ละเมิด T เหล่านี้กระทำความผิดหรือกระทำการในลักษณะของการโกง แฮ็ค โจมตี จัดการ หรือสร้างความเสียหายแก่วิญญาณการพนันตามปกติ การชนะและหรือการจ่ายเงินใด ๆ รวมถึงยอดเงินในบัญชีจะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ถูกต้อง

8.5. "การเดิมพันที่ผิดปกติ" ในรูปแบบใดๆ รวมถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ "บอท" บนอินเทอร์เน็ตจะถือเป็นโมฆะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาชิกที่พยายามหรือใช้งานปัญญาประดิษฐ์จริงจะนำไปสู่การยุติบัญชีของพวกเขา

8.6. การเดิมพันจะถูกวางอย่างถูกต้องหากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณถูกป้อนอย่างถูกต้อง หากมีเงินเพียงพอในบัญชีของคุณ เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดการเดิมพันของคุณถูกต้อง เมื่อวางเดิมพันและยืนยันโดยเราแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงได้

8.7. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบและรับผิดชอบต่อกิจกรรมและธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้สิ่งต่อไปนี้:

8.7.1. ชื่อของคุณ;

8.7.2. หมายเลขบัญชีของคุณ

8.7.3. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

8.8. การเดิมพันจะถือว่าถูกต้องและยอมรับโดยบริษัทเมื่อ ID ธุรกรรมปรากฏบนหน้าจอของคุณและสะท้อนให้เห็นในประวัติการทำธุรกรรมของคุณอย่างถูกต้อง

8.9. ไม่อนุญาตให้วางเดิมพันหลังจากเริ่มการแข่งขันและ/หรือเมื่อทราบผลของการแข่งขัน ณ เวลาที่วางเดิมพันของคุณ หากเหตุการณ์ใดถูกปล่อยให้เปิดเดิมพันอย่างไม่ถูกต้องหลังจากเริ่มการแข่งขันและ/หรือในกรณีที่ทราบผลของการแข่งขัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือทำให้การเดิมพันดังกล่าวเป็นโมฆะ หากด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทยอมรับการเดิมพันโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากการแข่งขันหรือการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและทำให้การเดิมพันดังกล่าวเป็นโมฆะ การยอมรับการเดิมพันใด ๆ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียว

8.10. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผลของการแข่งขันหรือเหตุการณ์จะถูกกำหนดในวันที่สรุปผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน ผู้ชนะการแข่งขันหรือเกมจะตัดสินในวันที่สรุปการแข่งขันตามกฎการเดิมพัน

8.11. บริษัทไม่ยอมรับเกมที่ถูกระงับ การประท้วง หรือการตัดสินใจพลิกกลับเพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน

8.12. คุณรับทราบว่าอัตราต่อรอง ไลน์ และแฮนดิแคปใดๆ และทั้งหมดอาจมีความผันผวนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และสิ่งที่กล่าวมาจะได้รับการแก้ไขในเวลาที่เรายอมรับการเดิมพันเท่านั้น ในกรณีที่ข้อผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง ความผิดพลาด หรือความล้มเหลวของระบบส่งผลให้เกิดการเดิมพันที่ไม่ถูกต้อง ไลน์หรือแฮนดิแคป การจ่ายเงินครั้งสุดท้ายอาจอยู่ในดุลยพินิจของเรา (แต่จะไม่ถูกผูกมัด) จะพยายามติดต่อคุณตามสมควรเพื่อให้เลือกได้ ของการวางเดิมพันอื่นที่อัตราต่อรอง ไลน์ และแฮนดิแคปที่ถูกต้อง

8.13. เราจะไม่ยอมรับการเดิมพันที่วางพร้อมกันในเหตุการณ์เดียวจากคุณ สำหรับการเดิมพันใด ๆ และการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง การตัดสินของ บริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุดและเป็นที่สิ้นสุด

9. ใบอนุญาตซอฟต์แวร์

9.1. คุณรับทราบและตกลงในที่นี้ว่าซอฟต์แวร์ที่คุณเข้าถึงได้นั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท และคุณไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ ในซอฟต์แวร์ดังกล่าวแต่อย่างใด คุณไม่สามารถดัดแปลง คัดลอก ดัดแปลง ผลิตซ้ำ จัดเก็บ แจกจ่าย แสดง เผยแพร่ต่อสาธารณะ เผยแพร่ ส่งต่อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ หรืออนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวไม่ว่าด้วยวิธีใดหรือด้วยวิธีใดๆ บุคคลอื่น เว็บไซต์ หรือสื่อและ/หรืออุปกรณ์อื่นใด

9.2. บริษัทมอบใบอนุญาตส่วนบุคคลที่ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนย้ายและเพิกถอนได้ให้แก่คุณในการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณ ("ใบอนุญาต") โดยมีเงื่อนไขว่าการติดตั้งและใช้งานดังกล่าวทำผ่านอุปกรณ์ที่คุณ เป็นผู้ใช้หลัก

9.3. ซอฟต์แวร์ได้รับอนุญาตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างเต็มที่

9.4. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้:

9.4.1. ติดตั้งหรือโหลดซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์เครือข่ายอื่น

9.4.2. คัดลอก แจกจ่าย โอน มอบหมายซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลอื่น

9.4.3. เช่า ให้เช่า อนุญาตช่วง หรือโอนซอฟต์แวร์ไปยังบุคคลที่สาม

9.4.4. สร้างหรือจัดเตรียมวิธีการใดๆ ที่ผู้อื่นอาจใช้ซอฟต์แวร์นี้

9.4.5. แปล ถอดรหัส แยกส่วน แก้ไข สร้างงานลอกเลียนแบบตามซอฟต์แวร์ หรือ

9.4.6. ใช้ซอฟต์แวร์ในลักษณะที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้

10. การชำระบัญชี

10.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ชำระธุรกรรมในกรณีที่ชื่อผู้ถือบัตรและชื่อไม่ตรงกัน

10.2. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการจ่ายเงินทั้งหมดที่ค้างชำระให้กับบริษัทหรือผู้เล่นรายอื่น ในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระเงินใดๆ คุณตกลงว่าคุณจะไม่ปฏิเสธหรือย้อนกลับการชำระเงินใดๆ ดังกล่าว และคุณจะคืนเงินให้กับบริษัทสำหรับการปฏิเสธการชำระเงิน การปฏิเสธ หรือการยกเลิกการชำระเงิน รวมถึงความสูญเสียและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยบริษัท . บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการยุติเพื่อให้บริการหรือชำระเงินแก่ผู้ใช้บางรายหรือผู้ใช้ที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตบางประเภท

10.3. จำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าหนึ่งรายสามารถชนะในการเดิมพันหนึ่งวันคือ 100,000 ริงกิตมาเลเซียหรือเทียบเท่าในสกุลเงินที่ยอมรับ

10.4. เงินรางวัลของคุณไม่รวมจำนวนเงินเดิมพันและควรพิจารณาเมื่อวางเดิมพัน เมื่อการเลือกที่นำมาจากหมวดหมู่ต่างๆ รวมกันในการเดิมพันแบบหลายรายการหรือแบบสะสม ขีดจำกัดการชนะสูงสุดต่ำสุดจะถูกนำมาใช้

10.5. เงินรางวัลทั้งหมดของคุณจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณสำหรับเงิน/เงินรางวัลที่โอนเข้าบัญชีที่ผิดพลาด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินดังกล่าว หากเงินเข้าบัญชีของคุณผิดพลาด คุณมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

10.6. การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายหรือเงินเรียกเก็บใดๆ ที่อาจนำไปใช้กับเงินรางวัลของคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้จะเป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียว

11. การสะสมของรางวัล

11.1. เงินรางวัลที่คุณได้รับจากการเดิมพันที่ตัดสินแล้วจะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณและจะถูกถอนออกตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราและเมื่อมีการจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและ/หรือบัตรเครดิต/เดบิตที่ถูกต้อง

11.2. เราจะไม่ปล่อยเงินของคุณไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากมูลค่าเงินฝากของคุณไม่เต็มจำนวน

11.3. การถอนเงินจากบัญชีของคุณสามารถทำได้ในสกุลเงินเดียวกับที่ทำการฝากเงินเท่านั้น

11.4. หากผู้ออกบัตรของคุณอนุญาต เงินรางวัลของคุณอาจถูกโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้สำหรับการฝากเงินในตอนแรก บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียน

11.5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝากและถอนเงิน

11.6. ค่าธรรมเนียมธนาคารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการเดิมพันใด ๆ ของคุณจะได้รับเงินคืน บริษัทมีสิทธิที่จะหักและหักล้างสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจากเงินรางวัลที่จ่ายให้กับคุณหรือจากบัญชีของคุณ

12. โปรโมชั่น

12.1. โปรโมชั่นทั้งหมดในบริษัทไม่ได้รับอนุญาตสำหรับหลายบัญชี หากมีการสมรู้ร่วมคิดหรือการใช้งานหลายบัญชี โบนัสและจำนวนเงินที่ชนะทั้งหมดจะถูกริบ

12.2. การหมุนเวียนของเกมบนโต๊ะที่ไม่ใช่แบบถ่ายทอดสดทุกประเภท (เช่น แบล็คแจ็ค วิดีโอโป๊กเกอร์ แครปส์ อเมริกัน รูเล็ต บาคาร่า และเกมบนโต๊ะอื่นๆ ที่ไม่ใช่เกมถ่ายทอดสด) และเกมที่ไม่ใช่สล็อตจะไม่นับรวมในข้อกำหนดการหมุนเวียนนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นการเฉพาะ

12.3. บริษัทจะคำนวณเฉพาะจำนวนเงินเดิมพันที่ได้รับการตัดสินและผลการชนะหรือแพ้เป็นมูลค่าการซื้อขายที่มีผล

12.4. มูลค่าการซื้อขายที่ต้องการขึ้นอยู่กับโบนัสทั้งหมดจะไม่นับเป็นเงินคืนที่มีผล

12.5. โบนัสที่ได้รับจะมีอายุเพียงสามสิบ (30) วัน นับตั้งแต่วันที่ออก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัส หากผู้เล่นไม่สามารถกำหนดมูลค่าเบื้องต้นของการเดิมพันก่อนหมดอายุ เงินโบนัสและเงินที่ชนะโดยใช้เงินโบนัสจะถูกลบออกจากบัญชีของผู้เล่น

12.6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวในการดำเนินการ และเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หยุด ยกเลิก และ/หรือทำให้โปรโมชั่นเป็นโมฆะ

12.7. โปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ เพิกถอน หรือแก้ไขโปรโมชั่นดังกล่าวได้ตลอดเวลา

12.8. ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าผู้ใช้กำลังใช้หรือพายามใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการบล็อก ปฏิเสธ ระงับ ระงับหรือถอนผู้ใช้รายใด ๆ ออกจากโปรโมชั่น

12.9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันใดๆ หรือทั้งหมดที่ทำโดยบุคคล/กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ประสานงาน/สมรู้ร่วมคิดและพยายามฉ้อโกง เงินในบัญชีจะถูกริบทันที

13. การชดใช้ค่าเสียหาย

13.1. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือเอาบริษัท พนักงาน เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ได้รับอนุญาต ผู้จัดจำหน่าย บริษัทในเครือ บริษัทลูก และตัวแทนสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขและ /หรือกฎการเดิมพัน

14. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

14.1. บริษัทไม่ยอมรับความรับผิดต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ การเป็นตัวแทนของเว็บไซต์ภายนอกหรือบุคคลที่สามจากสาธารณสมบัติ บริษัทขอปฏิเสธการรับประกัน การรับรอง และความรับผิดชอบใด ๆ และทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ เว็บไซต์ และข้อมูล ซึ่งอาจให้โดยบุคคลที่สามและจะไม่รับผิดชอบต่อการผิดนัด การละเมิด หรือการละเลยของบุคคลที่สามในบัญชีใด ๆ - พันธมิตรพรรค

14.2. การมีส่วนร่วมในเกมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียว ในการเล่นเกม คุณรับทราบว่าคุณไม่พบเกมและ/หรือบริการที่ไม่เหมาะสม ไม่ยุติธรรม หรือไม่เหมาะสมในทางใดทางหนึ่ง14.3. เขตอำนาจศาลทางกฎหมายบางแห่งไม่ได้ระบุถึงความถูกต้องตามกฎหมายของการพนันออนไลน์และ/หรือนอกประเทศ ในขณะที่บางเขตได้กำหนดให้การพนันออนไลน์และ/หรือนอกประเทศผิดกฎหมายโดยเฉพาะ เราไม่ได้ตั้งใจให้ใครก็ตามใช้ไซต์และ/หรือบริการในกรณีที่การใช้งานดังกล่าวผิดกฎหมาย ความพร้อมใช้งานของบริการและไซต์ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือคำเชิญจากเราในประเทศใดๆ ที่การใช้งานดังกล่าวผิดกฎหมาย เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุมคุณตลอดเวลา และคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ในการใช้ไซต์และบริการ

14.4. ไม่ว่าในสถานการณ์ใด รวมถึงความประมาทเลินเล่อ บริษัทจะต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่ถือว่าหรืออ้างว่าเป็นผลมาจากหรือเกิดจากเว็บไซต์หรือเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการดำเนินการหรือการส่ง การสื่อสาร สายล้มเหลว การใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาในทางที่ผิดของบุคคลใด ๆ หรือข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา บริษัทขอปฏิเสธการรับประกัน การรับรอง และความรับผิดชอบทั้งหมดตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต และไม่รับประกันว่าบริการจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา หรือปราศจากข้อผิดพลาด ว่าการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่ส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์จะปราศจากไวรัสหรือข้อบกพร่องใดๆ

14.5. ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทรับประกันว่าบริการที่เสนอให้ตรงกับความคาดหวังหรือมาตรฐานของคุณ และจะเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกำหนดค่าที่จำเป็นและสิ่งจำเป็นสำหรับการใช้บริการนั้นมีให้สูงสุด คุณรับทราบว่าข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดอาจเป็นข้อมูลชั่วคราวและอาจต้องมีการแก้ไขหรือแก้ไข

14.6. หากมีความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่แสดงบนอุปกรณ์ของคุณและเซิร์ฟเวอร์ของเรา ผลลัพธ์ที่แสดงบนเซิร์ฟเวอร์ของเราจะควบคุมผลของเกม คุณเข้าใจและยอมรับว่า (โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์และการเยียวยาอื่น ๆ ของคุณ) บันทึกของบริษัทจะเป็นอำนาจสุดท้ายในการกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมในเกมของคุณ กิจกรรมที่เกิดจากที่นั่น และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

14.7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข ลบหรือเพิ่มบริการชั่วคราวหรือถาวรตามดุลยพินิจของบริษัทโดยมีผลทันที และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้

14.8. ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ใช้แทนความเข้าใจ ข้อตกลง และสัญญาก่อนหน้านี้ทั้งหมด คุณยอมรับที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทและบริษัทในเครือ พนักงาน ตัวแทน และผู้ร่วมงานจากการเรียกร้อง ความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายของศาล ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้บริการและไซต์ของคุณ ไม่ว่า ทางบริษัทได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยการใช้บริการและไซต์ คุณสละสิทธิ์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอย่างชัดแจ้งกับเรา

14.9. ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้จะต้องอ่านอย่างครบถ้วนและจะถูกตีความหลังจากอ่านข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วเท่านั้น โดยการใช้ไซต์นี้ จะถือว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมด

15. การยกเลิก การยกเลิก และการระงับบัญชี

15.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเงินรางวัลใดๆ ระงับและริบยอดเงินในบัญชีของคุณ และ/หรือปิดใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่มีสาเหตุเมื่อใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหาก:

15.1.1. คุณมีบัญชีใช้งานมากกว่าหนึ่งบัญชีกับบริษัท

15.1.2. ชื่อไม่ตรงกับชื่อบนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือบัญชีการชำระเงินอื่น ๆ ที่ใช้ในการซื้อและฝากเงิน

15.1.3. คุณเข้าร่วมโปรโมชั่นและถอนตัวก่อนที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรโมชั่นนั้นๆ

15.1.4. คุณให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด

15.1.5. คุณล้มเหลวในการให้ข้อมูลระบุตัวตนที่ร้องขอ

15.1.6. คุณเข้าถึงและมีส่วนร่วมในบริการจากเขตอำนาจศาลที่กฎหมายห้ามไม่ให้มีส่วนร่วม

15.1.7. คุณปฏิเสธการทำธุรกรรมหรือเงินฝากที่คุณทำ

15.1.8. คุณกำลังฝากเงินที่เกิดจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

15.1.9. พบว่าคุณกำลังโกงหรือพยายามโกงใครหรือฝ่ายใดหรือคุณใช้หรือใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือระบบอื่น ๆ ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเอาชนะระบบหรือพบว่าคุณสมรู้ร่วมคิดกับผู้เล่นรายอื่นเพื่อหลอกลวง บริษัท

15.1.10. คุณอนุญาตหรืออนุญาต (โดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ) ให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณ หรือ

15.1.11. คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

15.2. หากข้อกำหนดของบริการถูกระงับและ/หรือบัญชีของคุณถูกปิดใช้งาน การให้บริการจะถูกคืนสถานะและ/หรือบัญชีของคุณจะถูกเปิดใช้งานอีกครั้งหลังจากที่มีการแก้ไขที่จำเป็นแล้วเฟด

15.3. บริษัทยังคงมีอำนาจในการออก บำรุงรักษา และปิดบัญชีของผู้ใช้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การตัดสินใจในส่วนใดก็ตามของบัญชีของคุณ การใช้บริการ หรือไซต์ ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถทบทวนหรืออุทธรณ์ได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างสมเหตุสมผลก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว เว้นแต่สถานการณ์จะกำหนดว่าเราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ตามกฎหมายหรือในทางปฏิบัติ

16. เว็บไซต์ภายนอก

16.1. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของลิงก์ดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือได้รับการบำรุงรักษา

16.2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาหรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอก

16.3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ลิงค์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ให้ไว้บนเว็บไซต์

16.4. บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับข้อความ ความคิดเห็น เครื่องหมายการค้าหรือบริการ โลโก้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของเว็บไซต์ภายนอกไม่ว่าในกรณีใดๆ

17. การเพิ่มหรือยกเลิกเกม

17.1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเกมหรือฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ให้กับเว็บไซต์ โดยใช้ดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการเริ่ม ยุติ ยุติ จำกัดการเข้าถึงหรือแก้ไขเกมหรือฟังก์ชั่นใด ๆ ได้ตลอดเวลา

18. การละเมิด

18.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแสวงหาการเยียวยาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ เว็บไซต์ และข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยุติบัญชีของคุณ หรือบล็อกการเข้าถึง จากที่อยู่อินเทอร์เน็ตเฉพาะเมื่อใดก็ได้ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

18.2. คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายอย่างเต็มที่และไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บริษัทและบริษัทในเครือ พนักงาน ตัวแทน และผู้ร่วมงานจากการเรียกร้อง ความต้องการ ความรับผิด ความเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นในฐานะ ผลลัพธ์ของ:

18.2.1. การละเมิดข้อตกลงของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน

18.2.2. การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

18.2.3. การใช้บริการและ/หรือไซต์โดยคุณหรือบุคคลอื่นโดยใช้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณ

19. เบ็ดเตล็ด

19.1. เรามีนโยบายที่ไม่อดทนต่อการใช้โบนัสในทางที่ผิด การฉ้อโกง การใช้ประโยชน์จากเราอย่างไม่เป็นธรรมและ/หรือกิจกรรมที่น่าสงสัยอื่นๆ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกและลบโบนัส เงินรางวัลที่เกี่ยวข้องและ/หรือเงินฝากจากบัญชีที่เราสงสัย ทิศทางเดียว มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือพฤติกรรมดังกล่าว

19.2. เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบันทึกการทำธุรกรรมและบันทึกเป็นครั้งคราว ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณยินยอมล่วงหน้าในที่นี้ ในการตรวจสอบดังกล่าว หากดูเหมือนว่าคุณกำลังเข้าร่วมหรือพยายามเข้าร่วมในกลยุทธ์ที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

19.2.1. การส่งเสริมการขายในทางที่ผิด; และ/หรือ

19.2.2. เล่นผิดปกติ; เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ระงับ เพิกถอนหรือเพิกถอนสิทธิ์ของคุณในโปรโมชัน เงินรางวัลหรือโบนัสใดๆ หรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือบล็อกบัญชีของคุณ โปรดทราบว่าในกรณีดังกล่าว เราจะไม่มีหน้าที่ในการคืนเงินใด ๆ ที่อาจอยู่ในบัญชีของคุณนอกเหนือจากจำนวนเงินฝากเดิมของคุณ

19.3. "การเล่นที่ผิดปกติ" รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเล่นประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:

19.3.1. การเดิมพันที่มีมาร์จิ้นเท่ากับศูนย์หรือต่ำหรือการเดิมพันแบบป้องกันความเสี่ยงจะไม่พิจารณาถึงข้อกำหนดการเดิมพันโบนัส ตัวอย่างเช่น การเดิมพันสีดำหรือสีแดงบนรูเล็ตหรือครอบคลุมมากกว่า 25 จาก 37 หมายเลขบนโต๊ะ

19.3.2. การชนะที่ล่าช้า เช่น คุณสมบัติ "หมุนฟรี" หรือ "โบนัส" ที่เริ่มต้นด้วยโบนัสหรือเงินเงินสด จากนั้นผู้เล่นจะออกจากรอบโบนัสฟรีหรือโบนัสฟรี แล้วจึงจะเสร็จสมบูรณ์ในภายหลัง เช่น หลังจากที่ได้รับโบนัสแล้ว เดิมพัน;

19.3.3. "การใช้เงินโบนัสในทางที่ผิด" ซึ่งใช้เงินโบนัสเพื่อดำเนินการผ่านขั้นตอนโบนัสและขั้นตอนสุดท้ายเสร็จสิ้นด้วยการเดิมพันเงินสดเมื่อมีการออกหรือริบเงินโบนัส

19.3.4. วางเดิมพันขนาดใหญ่บนโต๊ะ เช่น ในแบล็คแจ็ค และกลับมาหลังจากการเดิมพันโบนัสเสร็จสิ้น

19.4. การโปรโมตในทางที่ผิดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเล่นประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:

19.4.1. ทำงานในซินดิเคทกับผู้เล่นรายอื่นเพื่อใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด การจงใจโกงหรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ

19.4.2. การฝากและถอนเงินหลังจากนั้นไม่นานโดยมีเจตนาที่จะใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด ตัวอย่างเช่น ฝากเงินเพื่อรับฟรีสปิน จากนั้นเดิมพันเงินฝากของคุณมากกว่า 1 เท่าของมูลค่าเงินฝากของคุณ เริ่มต้นการถอนเงินเพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไข "ไม่มีโบนัสเงินฝาก" ของข้อกำหนดเว็บไซต์

19.4.3. ไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม การใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์หรือข้อบกพร่องของระบบ ช่องโหว่ ข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเกมใด ๆ และ

19.4.4. ใช้หลายบัญชีเพื่อรับโบนัสหรือข้อเสนอหมุนฟรีมากกว่าหนึ่งครั้ง

20. คุณสมบัติ

20.1. รางวัลหนึ่งรายการต่อบัญชีต่อผู้เล่นหนึ่งรายการ หมายถึง 1 รายการต่อครอบครัว ที่อยู่ IP ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บัตรเครดิตหรือเดบิต และ/หรือบัญชีการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน (เช่น โรงเรียน ห้องสมุดสาธารณะ หรือที่ทำงาน) . หากพบว่าคุณละเมิดข้อกำหนดนี้ เงินรางวัลทั้งหมดจะถูกริบ

21. โบนัสไม่มีเงินฝาก

21.1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการชนะและถอนเงินจากทุกรูปแบบของโบนัสไม่มีเงินฝาก / ฟรีสปิน / เดิมพันฟรีที่เพิ่มไปยังบัญชีของลูกค้าจนถึงมูลค่า 100 ริงกิตมาเลเซีย ซึ่งอาจกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดที่สำคัญหรือแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น

21.2. หากคุณไม่เคยฝากเงินบนเว็บไซต์ เงินทั้งหมดจะยังคงเป็นเงินโบนัสจนกว่าจะมีการฝากเงิน เมื่อคุณทำการฝากเงินครั้งแรก เงินโบนัสในขณะนั้นในบัญชีของคุณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการเดิมพันมาตรฐาน (เล่นผ่าน)

22. เบ็ดเตล็ด

22.1. เวอร์ชันภาษาอังกฤษของข้อตกลงนี้จะเป็นเวอร์ชันทั่วไปในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันที่แปลของข้อตกลงนี้

22.2. ข้อตกลงนี้ถือเป็นความเข้าใจและข้อตกลงทั้งหมดระหว่างบริษัทกับคุณเกี่ยวกับบริการและไซต์ และมีผลแทนข้อตกลง ความเข้าใจ หรือการจัดการใดๆ ก่อนหน้านี้

ติดต่อเรา